Whizzклуб

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Whizzклуб

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Клубийн тухай

2005 оноос мэргэжил сурталчих өдөр буюу “Алтан хулгана”наадмыг сургууль дотроо зохион байгуулж өөрсдийн мэргэжилээр оюутнууд хоороондоо туршлага солилцох, мэдээлэл авах, ур чадвараараа өрсөлдөж ирсэн ба одоогоор тус наадам маань улсын хэмжээний тэмцээн болж өргөжсөн байна. Цаашид олон улсын тэмцээн болох боломж бололцоо байгаа.

Клубийн журам

 1. “WHIZZ student’s club” компьютер график дизайны клуб нь Үйлдвэрлэйин Технологийн Сургуулийн компьютер график, график дизайны чиглэлийн оюутнууд тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулана.
 2. Клубын тэргүүнийг оюутнуудын дунд сонгууль явуулан сонгоно.
 3. Клубын ерөнхий үйл ажиллагааг багш Б.Мэндсайхан О.Гантулга нар удирдан ажиллуулдаг.
 4. Клубын гишүүдийн зөвлөлд анги бүрээс нэгээс доошгүй оюутан сонгон бүрэлдүүлнэ.
 5. Клубын гишүүдийн голч дүн 2.0 ба түүнээс дээш байна.
 6. Удирдлага зохион байгуулалтын асуудлыг клубын гишүүдийн зөвлөл хариуцан гүйцэтгэнэ.
 7. Клубын зохион байгуулсан тайланг тухай бүрт нь зөвлөлийн гишүүдийн хурал дээр тавина
 8. Клубын үйл ажиллагааны тайланг улиралд нэг удаа салбарын хуралд тавина.
 9. Клубын гишүүд сургуулийн дотоод дүрэмд захирагдан ажиллана.
 10. Клубын зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа сургуулийн дотоод дүрэм журамд харшлахгүй байна.
 11. Уралдаан, тэмцээн, үйл ажиллагаа зохион байгуулахдаа багш нарт урьдчилан танилцуулж, зөвлөлдөнө.
 12. Клубын тэргүүлэгч гишүүдийн гүйцэтгэж буй ажил, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавина.
 13. Гишүүд чөлөөт цагаа тохируулан зөвхөн хичээлийн бус цагаар клубын үйл ажиллагаанд оролцоно.
 14. Сургуулиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцоно.

Клубд элсэн орох

КГД,График дизайныг сонирхдог хүн бүрт нээлттэй.

Клубийн үйл ажиллагаа

Алтан хулгана наадмыг оюутны “WHIZZ” клуб удирдан зохион байгуулж ирсэн бөгөөд 2005 онд тус клуб байгуулагдан оюутны хөгжил төлөвшил,  мэргэжлийн ур чадвар, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд анхааран үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. 

                        Одоогоор манай клуб: 1-р курсээс  17                                                         

                                                           2-р курсээс  16

                                                           4-р курсээс  35

Нийт 68 оюутны бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Whizzклубийнгишүүд

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

СайнбуянЭнхсайхан

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting.

Оюутныбүтээл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль