“NCN”клуб

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

“NCN”клуб

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Клубийн тухай

КЛУБЫН ТУХАЙ

“Хоолзүй, шим судлал”-ын мэргэжлийн оюутны “NCN” клуб нь хоолзүйн мэргэжлийг сурталчлах, оюутны зөв хооллолт, шим тэжээлийн мэдлэг түгээх, мэргэжлийн оюутнуудын мэдлэг, чадвар, багаар ажиллах чадварыг сайжруулах зорилгоор 2005 онд байгуулагдсан болно.

Клубийн журам

КЛУБЫН ЖУРАМ

 1. “NCN” клуб нь Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуулийн “Хоолзүй, шим судлал” мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын сайн дурын үйл ажиллагаанд тулгуурлан явагдана.
 2. ШУТИС-ийн нэгдсэн клубуудын дүрэм журамд захирагдана.
 3. Клубын тэргүүн, нарийн бичгийн даргын тухайн мэргэжлийн оюутны сонгуулиар сонгоно.
 4. Клубын үйл ажиллагааг багш М.Пүрэвжав, Н.Сугар нар удирдан ажиллуулна.
 5. Тухайн хичээлийн жилд хийж ажлын төлөвлөгөөг батлах бөгөөд үйл ажиллагааны тайланг гишүүдийн хурлаар хэлэлцэнэ.
 6. Сургуулиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцоно.

Клубд элсэн орох

КЛУБД ЭЛСЭН ОРОХ

 • “Хоолзүй, шим судлал” мэргэжлийн бүх оюутнуудад нээлттэй.

Клубийн үйл ажиллагаа

КЛУБЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • Мэргэжлийн чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа явуулах
 • Олон нийтийн хоол, хүнс болон эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд оролцох: Дэлхийн хүнcний өдөр, Чихрийн шижингийн дэлхийн өдөр г.м.
 • ШУТИC-ийн хичээлийн байруудаар зөв хооллолтын мэдээлэл тараах/гаргах
 • ЕБС-аар мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулах

Whizzклубийнгишүүд

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оюутныбүтээл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль