PRINTINGTECHNOLOGY

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

PRINTINGTECHNOLOGY

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Клубийн тухай

Хэвлэлийн технологийг сонирхогч оюутан залуусын онол болон практикийн мэдлэгийг хөгжүүлж гишүүдийн хоорондын болон олон нийтийн харилцааг өргөжүүлэх, оюутныг олон талаар хөгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ event-үүдийг байнга зохион явуулах оюутны клуб нээлтээ хийлээ.

Клубийн журам

1.1 “PRINTING TECHNOLOGY” клуб нь хэвлэлийн технологийн оюутнуудын оролцоог дэмжин ажиллах залуучуудын санаачлагын клуб юм.

1.2 Клуб нь өөрийн гишүүнчлэлтэй байх бөгөөд клубын үйл ажиллагааг дэмжин энэхүү дүрмийг хүлээн зөвшөөрсөн “Хэвлэлийн технологийн I-IV-p дамжааны оюутнууд” болон бусад чиглэлээр суралцдаг нийт оюутнууд хамрагдна.

1.3 Клуб нь оюутнуудын оролцоог бүтээлчээр зохион байгуулах замаар үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлнэ.

1.4 Клуб нь өөрсдийн бэлэг тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байна.

1.5 Клуб нь дүрмэндээ нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

1.6 Клубын шийдвэр гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар гарна.

1.7 Клубын үйл ажиллагаа болон түүний санхүүгийн тайлан олон нийтэд ил тод байна.

Клубд элсэн орох

Манай клубд элсэхийг хүсвэл ШУТИС-ийн 4 байрны 316 тоот ангид ирж бүртгүүнэ. Бүртгүүлсэн гишүүд гишүүний үнэмлэхтэй болно.

 

Клубийн үйл ажиллагаа

Судлаач оюутан, багш эрдэмтдийн ном сурах бичгийн эх бэлтгэлт зөвлөгөө өгөх

Бүх хүмүүст нээлттэйгээр хэвлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх

ШУТИС-н хэвлэлийн бренд бүтээгдэхүүнийг бий болгох зорилготой.

Клубын зөвлөх багш: Ү. Батжаргал  Утас: 96001194

Өрөө: IV- 318

Клубын ахлагч: Ц. Баатархүү Утас: 99957130

И-майл: ptclub0@gmail.com

Whizzклубийнгишүүд

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оюутныбүтээл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль