Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

ИТДБ төслийн оюутнууд ТОEIC -ийн шалгалт өгнө.

2019.10.14 - 2019.10.18
1-р байр

ИТДБ төслийн оюутнууд ТОEIC -ийн шалгалт өгнө.

Даваа гараг

 

5 дугаар сар / 2020
SMTWTFS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31