Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Профессор багш нар "UNIMIS" системийн багшийн веб хуудсаар дамжуулан оюутанд явцын сорил I -ийн дүнг хүргэнэ.

2019.10.21 - 2019.10.21
1-р байр

Профессор багш нар "UNIMIS" системийн багшийн веб хуудсаар дамжуулан оюутанд явцын сорил I -ийн дүнг хүргэнэ. 

Баасан гараг

 

11 дүгээр сар / 2019
SMTWTFS