Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Төгсөгчдийн судалгааны ажил, дипломын ажил, төслийн сэдэв, удирдагч, зөвлөхийг баталсан Ректорын тушаал гарна.

2019.10.21 - 2019.10.25
1-р байр

Төгсөгчдийн судалгааны ажил, дипломын ажил, төслийн сэдэв, удирдагч, зөвлөхийг баталсан Ректорын тушаал гарна. 

Даваа гараг

 

5 дугаар сар / 2020
SMTWTFS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31