Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Төгсөгчдийн судалгааны ажил, дипломын ажил, төслийн сэдэв, удирдагч, зөвлөхийг баталсан Ректорын тушаал гарна.

2019.10.21 - 2019.10.25
1-р байр

Төгсөгчдийн судалгааны ажил, дипломын ажил, төслийн сэдэв, удирдагч, зөвлөхийг баталсан Ректорын тушаал гарна. 

Лхагва гараг

 

9 дүгээр сар / 2019
SMTWTFS