Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Оюутнууд эрүүл мэндийн даатгалаа Сургалтын албаар дамжуулан хийлгэнэ.

2019.01.28 - 2019.02.13
ШУТИС 1-р байр

Оюутнууд эрүүл мэндийн даатгалаа Сургалтын албаар дамжуулан хийлгэнэ.