Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Сургууль хоорондын кредитын тооцоо хийгдэнэ.

2019.03.04 - 2019.03.11
ШУТИС 1-р байр

Бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албадаас оюутан тус бүрээр кредитийн нийлбэрийг гаргаж Санхүүгийн албанд, нэгтгэлийг СХБА-д гаргаж өгнө. 

 

Даваа гараг

 

5 дугаар сар / 2020
SMTWTFS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31