Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Магистрантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгч бүртгүүлж, хичээл сонголт 1,2 хийнэ

2019.09.09 - 2019.09.20
1-р байр

Магистрантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид сургалтын албанд  бүртгүүлж,өмнөх холбоо хичээлээ батлуулж, хичээл сонголт 1,2 хийнэ

Ням гараг

 

1 дүгээр сар / 2021
SMTWTFS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31