Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Докторантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид бүрэлдэхүүн сургуулиудын сургалтын албанд бүртгүүлж хичээл сонголт хийнэ.

2019.09.16 - 2019.09.23
1-р байр

Докторантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид бүрэлдэхүүн сургуулиудын сургалтын албанд бүртгүүлж хичээл сонголт хийнэ. 

Даваа гараг

 

5 дугаар сар / 2020
SMTWTFS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31