Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Дээд боловсролын диплом, дипломын хавсралтыг шинэчлэн солиулах, нөхөн авах хүсэлт тавьсан төгсөгчдийн материалыг СХБА-нд хүлээн авна.

2019.10.01 - 2019.10.31
1-р байр

Дээд боловсролын диплом, дипломын хавсралтыг шинэчлэн солиулах, нөхөн авах хүсэлт тавьсан төгсөгчдийн материалыг СХБА-нд хүлээн авна.

Даваа гараг

 

6 дугаар сар / 2020
SMTWTFS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30