Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Дээд боловсролын диплом, дипломын хавсралтыг шинэчлэн солиулах, нөхөн авах хүсэлт тавьсан төгсөгчдийн материалыг СХБА-нд хүлээн авна.

2019.10.01 - 2019.10.31
1-р байр

Дээд боловсролын диплом, дипломын хавсралтыг шинэчлэн солиулах, нөхөн авах хүсэлт тавьсан төгсөгчдийн материалыг СХБА-нд хүлээн авна.

Баасан гараг

 

10 дугаар сар / 2019
SMTWTFS