ОюутныБүтээл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Ургах Наран коллекци

Үндсэний хувцасны коллекци
2012-01-01 | Улаанбаатар хот

Үндэсний хувцасны коллекци.

ХД-3"Fashion" хамтлаг

Ц.Энхгэрэл Х.Алтанбек Э.Саранчимэг Б.Мөнхцэцэг Э.Цолмон

Бүтээлийн нэр

Ургах Наран коллекци

Удирдсан багш

Б.Гэрэлмаа

Бүтээлийн товч танилцуулга

Үндэсний хувцасны коллекци

Ашигласан програм