Хөтөлбөр

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГРАФИК ДИЗАЙН-Г...

Дизайны салбар

ГРАФИК ДИЗАЙН –ГРАФИК ДИЗАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Дизайнер: Урлан бүтээх ухааны мэдлэг мэргэжлийг эзэмшсэн хүн.МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРТухайн мэргэжлээр амжилттай суралцаж төгссөн оюутан нь дизайны мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, бүтээлч сэтгэлгээтэй, судлах, зурах, зохиомжлох үндсэн техник ба те

Хувцас үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗАГВАР ЗОХИОН БҮТЭЭЛТ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Шинэ бүтээгдэхүүнийг санаачлан хөгжүүлэгч, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулагч, энтрепренёр”Хэрэглэгчдийн хүсэл хэрэгцээнд нийцсэн, чанартай бүтээгдэхүүн, хувцасны загвар зохион бүтээж, үйлд

МОД БОЛОВСРУУЛА...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНОЛОГИ ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи инженер нь экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг гардан удирдагч юм”Мод боловсруулах болон барилгын модон хийцийн технологи ажиллагааг төслөх, зураг төсөл зохиох, үйлдвэрлэ

ОЙН ИНЖЕНЕР

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

ОЙН ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА  “Ойн инженер” нь экологийн тэнцвэрт байдлыг хангагч юм”Ойг зохистой ашиглах, түүний экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, нөхөн сэргээх, ойжуулах, хамгаалах, ойн бүртгэл тооллого, зохион байгуулалтын чиглэлээр үйлдвэрлэлийн технологийг төслөх,

Хүнсний инженер...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

 ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ-ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Хүнс үйлдвэрлэлийн технологич нь хүмүүний өдөр тутмын хэрэглээний нэг болох хүнсийг үйлдвэрлэгч инженер юм”Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр нь мах, сүү, үр тариа, жимс жимсгэнэ, хүнс

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

МЕХАНИК ИНЖЕНЕР- ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИН АППАРАТ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөх оньсыг баригч юм”Хүнс үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, машин аппаратыг ашиглах, сэргээн засварлах, үйлдвэрлэх, зохион бүтээх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагад

Шим тэжээлсудла...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

ХООЛЗҮЙ, ШИМ СУДЛАЛ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Хоол зүйч мэргэжилтэн нь хоол, шимт бодисын зохистой хэм хэмжээг тооцоолон, хоол үйлдвэрлэл, шим тэжээлийн менежментийг хийн хүн амын эрүүл мэндийг сахигч юм.” Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэнд, байгаль цаг агаар, хөдөлмөр эрхлэлтэнд тохируулсан

Биотехнологи

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

БИОТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Биотехнологи” хөтөлбөр нь Хүнсний биотехнологи, Хүнсний микробиологи гэсэн 2 чиглэлээр мэргэшиж, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн болж төгсөнө. Төгсөгч нь хүнсний болон биотехнологийн үйлдвэрлэлд шинэ бүтээгдэхүүнийг төлөвлөх, хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн те

Хүнсний чанар,а...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

ХҮНСНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА  “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг бид хангана.”Тус мэргэжлээр төгсөгч нь Хүнс үйлдвэрлэлийн үндсэн суурь мэдлэгтэй, онолын мэдлэг дээрээ тулгуурлан хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд аюулгүй байдлыг хангах, түүнд тавих хяналт

Хүнсний бүтээгд...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

“Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ” мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго: “Хөдөө аж ахуй, хүнс үйлдвэрлэлийн салбар, төрийн байгууллагад эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын мэргэжилтэн, их, дээд сургуульд багш, судлаачаар ажиллах чадвартай боловсо

Нэхмэлийн үйлдв...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

МОДУЛИЙН ГАРЫН АВЛАГА     Модулийн гарын авлага “Нэхмэлийн үйлдвэрийн технологи” мэргэжлийн бакалаврын сургалт НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Хөтөлбөрийн нэр: Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи  Шалгалтын бүлэг: I бүлэг.  “

Экоматериалын г...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

 ЭКО МАТЕРИАЛЫН ГҮЙЦЭТГЭН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Хөтөлбөрийн нэр: Экоматериалын гүйцэтгэн боловсруулах технологи  Шалгалтын бүлэг: I бүлэг.  “Экоматериалын гүйцэтгэн боловсруулах технологи” мэргэжил нь нженерийн суурь ухааны мэдлэгт тулгуурлан

Арьс ширэнбүтээ...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

АРЬС ШИРЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулагч, энтрепренёр”Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн үе шатыг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, норм норматив тогтоох, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдү

Механик инженер...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

 МЕХАНИК ИНЖЕНЕР- ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөх оньсыг баригч юм”Монгол улсын хөнгөн үйлдвэрийн салбарын ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах, хөнгөн үйлдвэрийн машин төхөөрөмжийн ашиг

Хувцасны дизайн

Дизайны салбар

ХУВЦАСНЫ ДИЗАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Дизайнер: Урлан бүтээх ухааны мэдлэг мэргэжлийг эзэмшсэн хүн.Хувцасны дизайн бакалаврын хөтөлбөрөөр 4 жил суралцаад, 1.5-2.5 жилд Хувцасны дизайн, Нэхмэлийн дизайнаар мэрэгшиж магистр зэрэгтэй төгсөнө.МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРУг мэргэжлийг эзэмшсэнээр өөрийн хүссэн

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

МЕНЕЖМЕНТ-ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Менежер: менежментийн ухааны мэдлэг, мэргэжлийг эзэмшсэн хүн”Хүнсний салбарын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг шинжлэх болон нөөцийг үр ашигтай төлөвлөх, зохион байгуулж удирдах, хянах, тухайн салбарт хүнсний чанар-технологийн

Хэвлэлийн үйлдв...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

ХЭВЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи инженер нь оюуны талхыг үйлдвэрлэх оньсыг баригч юм”Монгол улсын хэвлэлийн салбарын ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах, үйлдвэрлэлийн технологийг удирдах мэдлэгтэй, инженерийн боловсролыг эзэмш

Үйлдвэрлэлийн д...

Дизайны салбар

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДИЗАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Дизайнер: Урлан бүтээх ухааны мэдлэг мэргэжлийг эзэмшсэн хүн.Үйлдвэрлэлийн дизайн бакалаврын хөтөлбөр нь 4 жил суралцаад 1.5-2.5 жилд үйлдвэрлэлийн дизайн, Мебель модон эдлэлийн дизайн, Сав баглаа боодлын дизайнераар мэрэгшиж магистр зэрэгтэй төгсөнө.МЭРГЭ

ГРАФИК ДИЗАЙН-К...

Дизайны салбар

ГРАФИК ДИЗАЙН-КОМПЬЮТЕР ГРАФИК ДИЗАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Дизайнер: Урлан бүтээх ухааны мэдлэг мэргэжлийг эзэмшсэн хүн. МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРТухайн мэргэжлээр амжилттай суралцаж төгссөн оюутан нь зураглах, загварчлах, төлөвлөгөөг томьёолох хүрээнд: ажлын дэс дарааллын шаардлагыг тодорхойлох, өмнө

ГРАФИК ДИЗАЙН

Дизайны салбар

ГРАФИК ДИЗАЙН

Үйлдвэрлэлийн д...

Дизайны салбар

Үйлдвэрлэлийн дизайн Дизайнер: Урлан бүтээх ухааны мэдлэг мэргэжлийг эзэмшсэн хүн. Үйлдвэрлэлийн дизайн бакалаврын хөтөлбөр нь 4 жил суралцаад 1.5-2.5 жилд үйлдвэрлэлийн дизайн, Мебель модон эдлэлийн дизайн, Сав баглаа боодлын дизайнераар мэргэшиж магистр зэрэгтэй төгсөнө. МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР &l

Мебель модонэдл...

Дизайны салбар

Мебель модон эдлэлийн дизайн

Нэхмэл эдлэлийн...

Дизайны салбар

Нэхмэл эдлэлийн дизайн

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН

Дизайны салбар

“ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН” МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Олон улсын адил төстэй их сургуулийн төгсөгчдийн түвшинд бэлтгэгдсэн оюун сэтгэхүйн болоод зураг дүрслэлийн үндсэн дээр зураг төслийн ажлын орчин үеийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ, байгаль экологид ээлтэй ашигтай шинэ загвар, тө

Хувцасны дизайн

Дизайны салбар

Хувцасны дизайн

Сав баглаабоодл...

Дизайны салбар

Сав баглаа боодлын дизайн

Үйлдвэрлэлийн д...

Дизайны салбар

Үйлдвэрлэлийн дизайн

Хүнс үйлдвэрлэл...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

Хоол зүй,шим су...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хоол зүй, шим судлал

Хүнсний биотехн...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хүнсний биотехнологи

Хүнсний микроби...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хүнсний микробиологи

хүнсний химитех...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

хүнсний хими технологи

Хүнсний бүтээгд...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ 

Хүнс үйлдвэрлэл...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

Хоол зүй,шим су...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хоол зүй, шим судлал

Хүнсний биотехн...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хүнсний биотехнологи

Хүнсний микроби...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хүнсний микробиологи

хүнсний химитех...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

хүнсний хими технологи

хэвлэлийн үйлдв...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Хөнгөн үйлдвэри...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөнгөн үйлдвэрийн технологи

нэхмэл үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

МОДУЛИЙН ГАРЫН АВЛАГА  “Нэхмэлийн үйлдвэрийн хими технологи” мэргэжлийн магистрын сургалт нэхмэл үйлдвэрлэлийн хими технологи Master’s Program TC Professional index:                              &nbs

Мебель модонэдл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Мебель модон эдлэлийн технологи

барилгын модонэ...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

барилгын модон эдлэлийн технологи

Арьс ширболовср...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи

Арьс ширэнэдлэл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Арьс ширэн эдлэлийн загвар зохион бүтээлт

Хувцасны загвар...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хувцасны загвар зохион бүтээлт

оёдлын үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи

Текстилийн үйлд...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Текстилийн үйлдвэрийн ашиглалтын инженер

нэхмэл үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

МОДУЛИЙН ГАРЫН АВЛАГА   “Нэхмэлийн үйлдвэрийн технологи” мэргэжлийн магистрын сургалт нэхмэл үйлдвэрлэлийн технологи Master’s Program TT Professional index:                   &nbs

мод боловсруула...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

мод боловсруулах үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмж

ойн ажахуй, ойз...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

хүнсний үйлдвэр...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат

хүнсний сүлжээн...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн машин аппарат

доктор хэвлэлий...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Хөнгөн үйлдвэри...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөнгөн үйлдвэрийн технологи

нэхмэл үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

нэхмэл үйлдвэрлэлийн хими технологи

Хувцасны загвар...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хувцасны загвар зохион бүтээлт

оёдлын үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи

арьс ширэнбүтээ...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи

нэхмэл үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

нэхмэл үйлдвэрлэлийн технологи

ойн ажахуй, ойз...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН

Дизайны салбар

“ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН” МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Олон улсын адил төстэй их сургуулийн төгсөгчдийн түвшинд бэлтгэгдсэн оюун сэтгэхүйн болоод зураг дүрслэлийн үндсэн дээр зураг төслийн ажлын орчин үеийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ, байгаль экологид ээлтэй ашигтай шинэ загвар, тө

Оюутны тэтгэлэг

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

"ТОЁОТА-ШУТИС" СУРГАЛТЫН САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

 

Тэтгэлэгт хөтөлбөр

"ТОЁОТА-ШУТИС" СУРГАЛТЫН САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН БОЛОН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ "СУМИТОМО КОРПОРАЦИ"-ИЙН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР МИЦУБИШИ КОРПАРАЦИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР БНСУ-ЫН "POSCO TJ PARK" САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР Мицубиши корпарацийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ Энэтхэг улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр ШУТИС-ийн оюутнуудаас сонгон их дээд сургуульд суралцуулна “Эрдэнэс-тавантолгой” ХК-ийн нэрэмжит “Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр” 2019-2020 2020 онд БНСУ-ын Засгийн газрын тэтгэлгээр баклаврын зэрэгт суралцах гадаадын оюутан сонгон шалгаруулах зар МИЦУБИШИ корпарацийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ Япон улсын Тохоку их сургуулийн Оюутан солилцооны хөтөлбөрт сургалтын төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөн суралцахыг урьж байна Япон улсын Тохоку их сургуулийн Оюутан солилцооны хөтөлбөрт сургалтын төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөн суралцахыг урьж байна Япон Улсын Нийгата их сургуулийн Оюутан солилцооны хөтөлбөрт сургалтын төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөн суралцахыг урьж байна

Оюутан солилцоо

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БНСУ-ын Дангүг Их сургуульд суралцах “Оюутан солилцооны хөтөлбөр” зарлаж байна

 

       

ШУТИС, БНСУ-ын Дангүг их сургуультай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд оюутан солилцооны 1 жилийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй оюутнуудын материалыг 4.8~4.24 хүртэл хүлээн авна.

 Тавигдах шаардлага:

※ ШУТИС-ийн 2, 3-р курсийн оюутан байх.

※ Үнэлгээний голч дүн 3.0-аас дээш байх.

※Англи хэл дээр бакалаврын түвшний хичээл сонсох чадвартай/англи хэлний чадварыг батлах бичиг баримт авч ирэх/ эсвэл солонгос хэлний ТОПИК-2 ба түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй байх.

Суралцах хугацаа:

 • Намрын улирал 2019-09-02 ~ 2019-12-30
 • Хаврын улирал 2020-03-02 ~ 2020-06-15

Хамрагдах оюутны тоо: 10

Бүрдүүлэх материал:

 1. Дараах линкээр орж мэргэжлээ сонгоно.

  ※ http://www.dankook.ac.kr/web/international/113 Сургуульд суралцахыг хүссэн анкет /1-322 тоотоос авах/

 1. Суралцах төлөвлөгөө /1-322 тоотоос авах/             
 2. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
 3. Одоо сурч буй сургуулийн тодорхойлолт
 4. Дүнгийн тодорхойлолт /Дэд захирлын гарын үсэг, тамгатай байх/
 5. Профессор багшийн тодорхойлолт (Recommendation Letter)
 6. Гадаад паспортын хуулбар
 7. Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүн /if applicable/
 8. Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дүн /if applicable/

Бүх материалыг англи хэл дээр орчуулж, скайнердан ГХС-ийн 1-322 тоотод /11-321974, 96669710, дотуур утас 2102 Н.Мэнд/ цаас болон файл хэлбэрээр авч ирнэ.

Сургалтын төлбөр: 30 кредитийн төлбөрийг ГХС-ийн дансанд хийх. /Очсон сургуульдаа сургалтын төлбөр төлөхгүй/ Дотуур байрны төлбөр, амьжиргааны зардал, онгоцны билетийг оюутан өөрөө хариуцна.

Жич: Оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах оюутан нь Дангүг их сургуулиас ирсэн шаардлагын дагуу солонгос эсвэл англи хэл дээр хичээл ойлгох чадвартай байх ёстой бөгөөд солонгос хэлний мэдлэггүй оюутан 2019.4.29 ~ 6.21 дуустал 128 цагийн солонгос хэлний анхан шатны сургалтад сууна. Сургалт ГХС дээр зохиогдох ба долоо хоногт 4 удаа, өдөрт 4 цагаар хичээллэнэ. Солонгос хэлний сургалтын төлбөр 262400 төг байна.

ШУТИС Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба

Гадаад Хэлний Сургууль

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Оюутны идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, оюутны зөвлөлийг танин мэдүүлэх, нийт оюутнуудын дуу хоолой болох, оюутнуудын хоорондын харилцааг бэхжүүлэх, оюутнуудыг бүх талаарх нь хөгжүүлэх нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох үйлсэд оюутнуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.

 ЗОРИЛТ:

 • Нийгмийн үйл ажиллагаанд оюутнуудыг идэвхитэй оролцуулах
 • Сургуулийн нэр хүндийг өндөрт өргөж, оюутнуудын эв нэгдэл, хүсэл мөрөөдлийн илэрхийлэл болох
 • Оюутанд чиглэсэн үйлчилгээ, урамшуулалын тогтолцоо, нийгмийн хамгаалал, халамжийг дэмжих
 • Нийгэмд бусадтай өрсөлдөж чадахуйц оюутныг бий болгох

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Үйлдвэрлэл технологийн сургуулийн оюутны зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна .

ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөл нь нийт ангийн дарга нар болон идэвхитэн гишүүдээс бүрддэг. СХА, ОНХА, ЭШТА, СУХА, ДҮАХА гэсэн 5 албатай. Ангийн дарга нар нь анги хамт олныхоо дуу хоолой болсон, манлайлагч оюутан байх бөгөөд ОЗ-ийн хуралд тогтмол сууж анги хамт олныхоо үзэл бодлыг хэлж түүнээс гарсан шийдвэр, мэдээллийг ангийн нийт оюутнуудад тараах үүрэгтэй.

ҮТС-ийн оюутны зөвлөлийн гишүүд

ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөл нь удирдах зөвлөл болон идэвхтэй 23 гишүүдээс бүрддэг .

 ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөлийн ОЗ-ийн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

 • ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөлийн дарга : Г.Мөнхнасан /ХЧАБ-III/
 • ОЗ-ийн дэд дарга: Г.Пүрэвсүрэн /ХЧАБ-III/
 • ОЗ-ийн нарийн бичиг: Т.Долгорханд /ХЧАБ-II/
 • ДҮАХ албаны менежер Б.Хишигжаргал /ХЧАБ-III/
 • СХ Албаны менежер: О.Алтаншагай /ХҮМА -II/
 • ОНХ Албаны менежер: Б.Баярбаясгалан /ГД-I/
 • CУХ Албаны менежер : А.Одмаа /ХИ-I/
 • ЭШТ Албаны менежер: Т.Очирмаа /ХИ-I/

Олон нийттэй харилцах алба :

/ОНХА/ сургууль болон сургуулиас гадуур зохиогдож буй үйл ажиллагааны мэдээллийг оюутнууддаа түргэн шуурхай хүргэх , сурталчлан мэдээллэх, дэмжин хамтран ажиллах . Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааг оюутнуудад хүртээмжтэй хүргэх .

Эрдэм шинжилгээ технологийн алба :

Оюутны сургалт сурталчилгаа болон эрдэм шинжилгээний ажлыг хариуцаж тэдний бие даан суралцах идэвхи, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

Спорт  хариуцсан алба :

ҮТС-ийн хэмжээнд бүх төрлийн урлаг спортын арга хэмжээг зохион байгуулж улмаар ШУТИС-ын урлаг спортын тэмцээн уралдаанд өөрийн сургуулийн оюутнуудыг бэлтгэн оруулах, амжилт гаргах .

Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан алба :

Оюутан залуусын хоорондын харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх, дэмжих мөн түүнтэй холбоотой сургалт  семинар, тэмцээн уралдаан, аялал зугаалга зохион байгуулах, оюутны зөвлөлийн бичиг хэргийн төсвийг  гаргах зорилготой байгуулагдсан алба .

 Соёл урлаг хариуцсан алба :

Оюутны соёл урлаг, сурагчдад чиглэсэн тэмцээн уралдаанд өөрийн сургуулийн оюутнуудыг бэлтгэн оруулах, амжилт гаргах .