Хөтөлбөр

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГРАФИК ДИЗАЙН

Дизайны салбар

График дизайн мэргэжлийн хамт олон урлагийн өндөр мэдрэмжтэй сэтгэн бодох ур чадвартай, техник технологийн дэвшлийн орчин үеийн чиг хандлагыг амьдралд хэрэгжүүлэх сэтгэлгээтэй, мэдээллийн технологийн хүрээнд компьютерийн техникийг өндөр түвшинд хэрэглэх дадал, чадвартай, компьютерийн график, хэвлэл

ОЁДЛЫН ҮЙЛДВЭРЛ...

Текстил судлалын салбар

“Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи” бакалаврын сургалтын хөтөлбөрөөр элсэгч нь 4 жилийн хугацаанд 130 кредитийн хичээл судлах бөгөөд цаашид ажиллах өөрийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн 10 кредит –ээс багагүй хичээлийг сонгон үзэж доор дурьдсан 4 чиглэлээр нарийн мэргэжих боломжтой. Үүнд:

АРЬС ШИРЭНБҮТЭЭ...

Текстил судлалын салбар

 Хөтөлбөрийн зорилго: Монгол улсын арьс ширний салбарын үйлдвэрлэлд ажиллах техник, технологийн цогц мэдлэгтэй, хариуцлагатай, чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжил эзэмшсэнээр шинэ дэвшилтэт техник, технологи,  программуудыг техн

МОД БОЛОВСРУУЛА...

Ой модны технологийн салбар

Мод боловсруулах үйлдвэрлэл, модон барилгын болон барилгын модон хийцийн үйлдвэрлэлийн технологи ажиллагаа, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний зураг, төсөл тооцоо, материалын орц, стандарт техникийн нөхцөлүүдийг мэргэжлийн түвшинд хянаж зохион байгуулах мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшиж тухайн салбарын үйлдвэрл

ОЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИ...

Ой модны технологийн салбар

Ойн санг үйлдвэрлэлийн аргаар зүй зохистой ашиглах, түүний экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, нөхөн сэргээх, ойжуулах, ой зохион байгуулалтын менежмент боловсруулах чиглэлээр мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшсэн тухайн салбарын үйлдвэрлэлийг удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн чиглэлээр төр, олон нийти

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлийг сонгон суралцснаар  үр тариа, жимс, ногоо, сүү, мах, талх, гурилан бүтээгдэхүүн болон исгэлтийн үйлдвэрлэлийн технологийн онол, практикийн мэдлэг, улмаар технологийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах, үнэлэх чадвар, дадал эзэмшиж, хүнсний салбарын бүхий л

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Магистрын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Хүнсний салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төлөвшсөн, хариуцлагатай; удирдан зохион байгуулах мэдл

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Докторын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Шинжлэх ухааны судалгаагаар мэдлэгүүсэхмеханизм, аргазүй, аргачлалыг эзэмшсэн; технологи, тоног төхөөрөмж зохион бүтээх,  хүнсний салбарын шинжлэх ухаан-техник, технологийн ойрын болон хэтийн хөгжлийг чиглүүлэн хөгжүүлэх чадвар бүхий судлаач, дээд түвшний мэр

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи  мэргэжлийг сонгон суралцснаарбүхий л төрлийн хоол үйлдвэрлэх, хоолоор үйлчлэх технологийн онол, практикийн мэдлэг, технологийг удирдан зохион байгуулах, үнэлэх чадвар эзэмшснээр хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудад технологич, менежерээр ажиллах

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Магистрын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Хүнсний салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төлөвшсөн, хариуцлагатай; удирдан зохион байгуулах мэдл

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Докторын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Шинжлэх ухааны судалгаагаар мэдлэгүүсэхмеханизм, аргазүй, аргачлалыг эзэмшсэн; технологи, тоног төхөөрөмж зохион бүтээх,  хүнсний салбарын шинжлэх ухаан-техник, технологийн ойрын болон хэтийн хөгжлийг чиглүүлэн хөгжүүлэх чадвар бүхий судлаач, дээд түвшний мэр

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн машин аппарат мэргэжлийг сонгон суралцснаар хүнсний салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах бүхий л тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгслэлийн бүтэц, ажиллагаа, засвар үйлчилгээ болон аюулгүй ажиллагааны талаар онол, практикийн мэдлэг эзэмшиж, тэдгээрийг угсрах, оношлох, тохируулах, за

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Магистрын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Хүнсний салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төлөвшсөн, хариуцлагатай; удирдан зохион байгуулах мэдл

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Докторын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Шинжлэх ухааны судалгаагаар мэдлэгүүсэхмеханизм, аргазүй, аргачлалыг эзэмшсэн; технологи, тоног төхөөрөмж зохион бүтээх,  хүнсний салбарын шинжлэх ухаан-техник, технологийн ойрын болон хэтийн хөгжлийг чиглүүлэн хөгжүүлэх чадвар бүхий судлаач, дээд түвшний мэр

ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи  мэргэжлийг сонгон суралцснаар бүхий л төрлийн хоол үйлдвэрлэх, хоолоор үйлчлэх технологийн онол, практикийн мэдлэг, технологийг удирдан зохион байгуулах, үнэлэх чадвар эзэмшснээр хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудад технологич, менежерээр ажилла

Хүнсний сүлжээн...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрийн зорилго нь хүнс, хөргөлтийн салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төл

Хүнсний микроби...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

“Хүнсний микробиологич” мэргэжлийн бүх шатны сургалт Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, Хүнсний биотехнологи, Хүнсний эрүүл ахуй, технологи, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи зэрэг мэргэжлийн бакалавр, магистр, докторын сургалттай нягт уялдаа, холбоотой явагддаг учир олон талын мэдлэ

Хүнсний биотехн...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

Биотехнологи нь биологи, биохими, микробиологи, молекул биологи, генетик болон техникийн шинжлэх ухааны уулзварт бий болон хөгжиж байгаа оюуны багтаамж өндөртэй судалгаа -үйлдвэрлэлийн орчин үеийн чиглэл юм. Хүний өдөр тутмын өсөн нэмэгдэж буй олон талт хэрэгцээ түүний дотор хүнсний үйлдвэрт хөгжилд

Хоолзүй, тэжээх...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

Хоолзүй, тэжээхүй ухааны үндсэн мэдлэгтэй үндсэн мэдлэгтэй, бүх шатны эмнэлэг, сувилал, дунд сургууль, хүүхдийн болон нийгмийн халамжийн байгууллагууд, үйлдвэрийн дэргэдэх хоолны газар болон хүнсний үйлдвэр, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн ба хувийн хэвшлийн байгууллагад хоол зүйчээр, эрд

Хүнсний чанар,а...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

Бакалаврын зэрэг олгох “Хүнсний чанар, аюулгүй байдал” мэргэшүүлэх хөтөлбөрийн зорилго: “Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуйн үндсэн мэдлэгтэй, холбогдох үйлдвэр, аж ахуйн газар, эрдэм шинжилгээний болон төрийн байгууллагад инженер-технологич, эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүнсн

Оюутны тэтгэлэг

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ТОЁОТА-ШУТИС СУРГАЛТЫН САН

Сангийн тодорхойлолт:

“ТОЁОТА -ШУТИС сан”: Монгол Япон улсын хамтын ажиллагааны хvрээнд 1998 оны 10 дугаар сарын 19-нд Японы Тоёота Корпораци, Техникийн Их Сургуулийн удирдлагаууд хамтран ажиллах гэрээнд гарын vсэг зурж, Тоёота – Мотор корпорациас ШУТИС-д хандивласан хєрєнгєєр ШУТИС-ийн хэмжээнд “Тоёота-ШУТИС-ийн сургалтын сан”-г байгуулан ажиллаж байгаа юм.

Тус сангийн зорилго:

Сурлага, сахилга батаар тэргvvний бєгєєд амьдралын боломж муутай, тєлбєрийн чадамжгvй оюутнуудыг сурч боловсрох боломжоор нь хангахад оршиж байгаа юм.

Тэтгэлэг олгох болзол:

 1. Тухайн мэргэжлээр явагддаг улс, хотын чанартай олимпиадад оролцдог байх
 2. Суралцах хугацаандаа оюутны эрдэм шинжилгээний ажилд идэвхитэй оролцдог байх.
 3. (ЭШХ-ын илтгэл, бvтээлийн жагсаалт)
 4. Тєрийн сангийн зээлд хамрагдаагvй амьжиргааны баталгаажих тvвшингээс доогуур, ядуу амьдралтай оюутнууд
 5. Бусад тохиолдолд 4 улирал дараалан амжилттай суралцсан байх
 6. Онцгой авьяастай, техникийн сэтгэлгээтэй, сурлага сайтай оюутнуудыг тэтгэлэгт хамруулна.

“Тоёота –ШУТИС-ийн сан”аас тэтгэлэг олгоход баримтлах зvйл:

 1. Тэтгэлэгийг зєвхєн ШУТИС-ийн бакалаврын шатны сургалтын єдрийн ангийн оюутнууд авах эрхтэй.
 2. Тэтгэлэг авах болзол хангасан оюутнуудыг хичээлийн жилийн эхэнд сонгон шалгаруулалт хийж тодорхойлно.
 3. Тэтгэлэг авагч нь ємнєх хичээлийн жилийн vзvvлэлтээр тэтгэлэгт хамрагдана.

Бvрдvvлэх материал:

 1. Тэтгэлэг хvссэн тухай єргєдєл
 2. Суралцагчийн тухай холбогдох тэнхим, сургуулийн захиргааны тодорхойлолт
 3. Тэтгэлэг авахыг хvсэгчийн товч анкет
 4. Суралцагчийн голч дvнгийн тодорхойлолт, сургалтын тєлбєрийн хэлбэрийг тодорхойлсон Сургалтын албаны тодорхойлолт
 5. Суралцагчийн суралцах хугацаандаа оролцож байсан уралдаан тэмцээнvvдийн шагнал, урамшууллын батламж
 6. Эрдэм шинжилгээний бvтээлийн жагсаалт зэрэг

Жич: www.must.edu.mn гэсэн вэб хаягаар орж Оюутан линкээр орж онлайнаар бүртгүүлж ОХҮА-нд 2010 оны 10 дугаар сарын 20-ны дотор материалаа авчирч өгнө үү.

Тэтгэлэгт хөтөлбөр

ТОЁОТА-ШУТИС СУРГАЛТЫН САН Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг Ректорын нэрэмжит тэтгэлэг Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн тухай мэдээлэл олгох уулзалт, семинар JICE-JDS хөтөлбөрийн хүрээнд магирстрантурт суралцах хүсэлтэй багш ажилчдыг бүртгэж байна Шинэ Монгол-Мабүчи сан 2017-2018 оны хичээлийн жилд тэтгэлэгт оюутан сонгон шалгаруулалт эхэллээ “ТОЁОТО-ШУТИС” сургалтын сангийн тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа НСУ-ын “Магистр, докторантурын тэтгэлэгт хөтөлбөр”, “Оюутан солилцооны хөтөлбөр”-т тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломж нээгдлээ Оюутан та бүхнийг хамтарсан хээрийн судалгаанд оролцохыг урьж байна IAESTE-ийн шугамаар гадаадад дадлага хийх сонирхолтой оюутнуудад ШУТИС-ийн оюутнуудад зориулсан “Оюутан солилцооны хөтөлбөр”-т хамрагдах тухай “Сумитомо корпораци”-ийн тэтгэлэг олгох хөтөлбөр CALL FOR ERASMUS+ STUDENT MOBILITY KDI (Олон улсын төрийн бодлогын академи) 2017 оны хичээлийн жилийн намрын элсэлтэд тэтгэлэгээр суралцах хөтөлбөр БНСУ-ын “POSCO TJ PARK” сангийн тэтгэлэгт хөтөлбөр

Оюутан солилцоо

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БНСУ-ын инчеоны их сургууль

Сангийн тодорхойлолт:

“ТОЁОТА -ШУТИС сан”: Монгол Япон улсын хамтын ажиллагааны хvрээнд 1998 оны 10 дугаар сарын 19-нд Японы Тоёота Корпораци, Техникийн Их Сургуулийн удирдлагаууд хамтран ажиллах гэрээнд гарын vсэг зурж, Тоёота – Мотор корпорациас ШУТИС-д хандивласан хєрєнгєєр ШУТИС-ийн хэмжээнд “Тоёота-ШУТИС-ийн сургалтын сан”-г байгуулан ажиллаж байгаа юм.

Тус сангийн зорилго:

Сурлага, сахилга батаар тэргvvний бєгєєд амьдралын боломж муутай, тєлбєрийн чадамжгvй оюутнуудыг сурч боловсрох боломжоор нь хангахад оршиж байгаа юм.

Тэтгэлэг олгох болзол:

 1. Тухайн мэргэжлээр явагддаг улс, хотын чанартай олимпиадад оролцдог байх
 2. Суралцах хугацаандаа оюутны эрдэм шинжилгээний ажилд идэвхитэй оролцдог байх.
 3. (ЭШХ-ын илтгэл, бvтээлийн жагсаалт)
 4. Тєрийн сангийн зээлд хамрагдаагvй амьжиргааны баталгаажих тvвшингээс доогуур, ядуу амьдралтай оюутнууд
 5. Бусад тохиолдолд 4 улирал дараалан амжилттай суралцсан байх
 6. Онцгой авьяастай, техникийн сэтгэлгээтэй, сурлага сайтай оюутнуудыг тэтгэлэгт хамруулна.

“Тоёота –ШУТИС-ийн сан”аас тэтгэлэг олгоход баримтлах зvйл:

 1. Тэтгэлэгийг зєвхєн ШУТИС-ийн бакалаврын шатны сургалтын єдрийн ангийн оюутнууд авах эрхтэй.
 2. Тэтгэлэг авах болзол хангасан оюутнуудыг хичээлийн жилийн эхэнд сонгон шалгаруулалт хийж тодорхойлно.
 3. Тэтгэлэг авагч нь ємнєх хичээлийн жилийн vзvvлэлтээр тэтгэлэгт хамрагдана.

Бvрдvvлэх материал:

 1. Тэтгэлэг хvссэн тухай єргєдєл
 2. Суралцагчийн тухай холбогдох тэнхим, сургуулийн захиргааны тодорхойлолт
 3. Тэтгэлэг авахыг хvсэгчийн товч анкет
 4. Суралцагчийн голч дvнгийн тодорхойлолт, сургалтын тєлбєрийн хэлбэрийг тодорхойлсон Сургалтын албаны тодорхойлолт
 5. Суралцагчийн суралцах хугацаандаа оролцож байсан уралдаан тэмцээнvvдийн шагнал, урамшууллын батламж
 6. Эрдэм шинжилгээний бvтээлийн жагсаалт зэрэг

Жич: www.must.edu.mn гэсэн вэб хаягаар орж Оюутан линкээр орж онлайнаар бүртгүүлж ОХҮА-нд 2010 оны 10 дугаар сарын 20-ны дотор материалаа авчирч өгнө үү.

Оюутны зөвлөл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

“ТОЁОТА -ШУТИС сан”: Монгол Япон улсын хамтын ажиллагааны хvрээнд 1998 оны 10 дугаар сарын 19-нд Японы Тоёота Корпораци, Техникийн Их Сургуулийн удирдлагаууд хамтран ажиллах гэрээнд гарын vсэг зурж, Тоёота – Мотор корпорациас ШУТИС-д хандивласан хєрєнгєєр ШУТИС-ийн хэмжээнд “Тоёота-ШУТИС-ийн сургалтын сан”-г байгуулан ажиллаж байгаа юм.