Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ДоржготовДөлгөөн

Ахлах багш , Доктор (Ph.D)

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын ахлах багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1999-2007 Унгар улс, Унгарын Шинжлэх Ухааны Академийн харьяа Сегедийн Биологийн Эрдэм Шинжилгээ Судалгааны Төв (www.brc.hu)

Эрдэм шинжилгээний ажилтан. Хүлээсэн үүрэг: эсийн молекулар дохиоллын системийн шинэ гишүүдийг нээж, үүргийг нь тодорхойлох

2007-2010 Бай Золтаны нэрэмжит Ургамлын геном, хүний биотехнологийин эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (www.baygen.hu)

Эрдэм шинжилгээний ажилтан.  Хүлээсэн үүрэг: Ургамлын гаралтай шинэ төрлийн антибиотикуудын үүрэг бүхий пептидүүдийг тогтвортой нийлэгжүүлдэг системийг бий болгох

2010-оноос ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын ахлах багшаар ажиллаж байна

Боловсрол

1991 онд МУИС-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай биологийн анги.  Бүрэн дунд боловсрол

1991-1992  МУИС-ийн биотеxнологийн I анги

1992-1993 Унгар улс, Будапешт, Унгар хэлний бэлтгэл сургууль

1993-1999  Унгар улс, Сегедийн их сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

Төсөл хөтөлбөрүүд:

2015 онд Чех улсын элчин сайдын яам, Монгол улсын ХАҮТ-ийн хамтарсан монголын хүнсний лабораториудын шинжилгээний чадавхийг сайжруулах төсөлд.

2014 онд. Төв, Сэлэнгэ, Булган, Дархан-Уул аймагт 2014 онд тариалах тосны болон малын тэжээлийн таримал ургамалд хувиргасан амьд организм илрүүлэх, шинжилгээ хийж бүртгэлжүүлэх төсөл.

2014- оноос Таримал ургамал, ой бэлчээрийн хортонтой тэмцэх бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн төсөл.

2013 онд. Монгол орны нэн ховор амьтан, ургамал, бичил биетний нутгийн омгийн эд, эсийн генобанк байгуулах ТЭЗҮ төсөл

2013- оноос. Чацарганы шинж чанар, найрлага, молекул генетикийн судалгааны төсөл

2012 онд.  Хүнсний бүтээгдэхүүнд зориулагдсан бичил биетний цэвэр өсгөврийн сан

2012 онд. Хүжийн гал боловсролын төсөл