Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ХасбаатарМөнхзаяа

Ахлах багш , Доктор (Ph.D)

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын ахлах багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2015 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын ахлах багш.

2011-2015 ШУТИС, ХИБС-ийн ХТЧАБ-ын багийн багш

2010-2011 ШУТИС, ХИБС-ийн ХХЧАБ-ын багийн дадлагажигч багш

2008-2010 ШУТИС, ХБТС-ийн ХХЧАБ-ын багийн сургалтын инженер

2003-2008 ШУТИС, ХТБС-ийн Хүнс судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан

2001-2003 Мал эмнэлгийн хүрээлэн,Эм, хор судлалын лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан

Боловсрол

2007-2013 ШУТИС, Хүнсний инженер биотехнологийн сургууль, хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй, доктор (Ph.D).

2005-2007 Хүмүүнлэгийн их сургууль, англи хэлний орчуулагч, бакалавр

2001-2003 ШУТИС, Материалын технологийн сургууль, химийн технологич, магистр

1997-2001МУТИС, Химийн Технологийн Сургууль, химийн технологич, бакалавр.

1992-1996АУИС-ийн харъяа ГАА-ийн Анагаах ухааны коллеж, хүний бага эмч.

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2001-2002Малын эмийн эм зүй, эмчилгээний уламжлалт арга-Зарим хорт ургамлын фитохимийн судалгаа.МЭХ-ийн ЭШ төсөл

2002-2004Малын өвчин эмгэгийг эмчлэх, сэргийлэх арга, эм бэлдмэл, тэжээлийн технологи-зарим хорт ургамлын фитохимийн судалгаа, тэдгээрээс бэлдмэл гарган авах боломжийг хайх. МЭХ-ийн ЭШ төсөл