Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГанболдСолонго

Ахлах багш , Доктор (Ph.D)

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын ахлах багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1996-2006   Дадлагажигч багш-Ахлах багш, ШУТИС-ийн Дархан дахь Технологийн Сургууль

2009-2013  Эрдэм шинжилгээний ажилтан, БНЧУ-ын Томаш Батагийн Их Сургуулийн Полимерийн төв

2014-  Ахлах багш , ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургууль

Боловсрол

1981-1991 Бүрэн дунд боловсрол

1991-1997 Бакалавр/ Магистр, МУТИС-ийн Хүнсний Технологийн Сургууль

2010  Доктор (Ph.D), БНЧУ-ын Томаш Батагийн Их Сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2009-2013 Project Centrum polymerních systémů 1.04/2.1.00/05.011