Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ДашбалданСоёл

Багш , магистр

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2006-2008 он -  ШУТИС, ХИБС, Биотехнологийн профессорын багт туслах ажилтан

2008-2014 он - ШУТИС, ХИБС, Биотехнологийн профессорын багт дадлагжигч багш, багш   

Боловсрол

2006 он – ШУТИС-ийн Хүнсний биотехнологийн сургууль

2014 оноос – БНПУ-ын Их сургуульд биотехнологийн чиглэлээр докторантурт

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл