Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГанзоригМөнхцацрал

дадлагажигч багш , магистр

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын дадлагажигч багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2010-2014 он - ШУТИС, ХИБС, Биотехнологийн профессорын багт сургалтын мастер

2014 оноос - ШУТИС, ХИБС, Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын дадлагжигч багш

Боловсрол

2009 он – ШУТИС, Хүнс биотехнологийн сургууль

2015 оноос – БНСУ-д Чангвоны их сургуульд биотехнологийн чиглэлээр докторантурт

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл