Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

СандагсүрэнЭнх-Ундраа

Багш , магистр

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын  багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2011- одоо ШУТИС, ҮТС, Биотехнологи, Шим тэжээл 

2005-2006 Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, Биологийн Хүрээлэн, Монголын Шинжлэх Ухааны Академи 

2002-2004 Микробиологич, MCS Coca Cola ХК

 

Боловсрол

2013 – одоо ШУТИС, ҮТС, докторант

2006-2009 Өмнөд Солонгос, Инже Их Сургууль, Невробиологи Тархи судлал, Msc

1998-2002 Биологийн Факультет, Монгол Улсын Их Сургууль 

1988-1998 Улаанбаатар, 51-р сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл