Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЭрдэнэбаярБаярмаа

сургалтын мастер , магистр

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2011 онд ШУТИС, ХИБС, ХХҮҮМенежментийн профессорын баг, Хичээлийн туслах ажилтан

2014 онд ҮТС, Биотехнологи, Шим судлалын салбар, хичээлийн туслах ажилтан

2015 оны 01-р сард ШУТИС, ҮТС, Биотехнологи, Шим судлалын салбар, сургалтын мастер

2015 оноос БНПУ-д докторантурт

Боловсрол

2010 онд МУИС, Биологи Биотехнологийн сургууль, Хүнсний биотехнологи, Бакалавр

2013 онд МУИС, Биологи, Биотехнологийн сургууль, Биоорганик хими, Магистр

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл