Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

СүрэнжавШүрэнцэцэг

сургалтын мастер , магистр

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл