Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БаасандоржНандин-Эрдэнэ

сургалтын мастер , магистр

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Б.Нандин-Эрдэнэ, Хүнс судлалын ухааны магистр, сургалтын мастер

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2012-2015 он – Ургамал хамгаалалын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Микробиологийн лаборатори, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

2015 оноос - ШУТИС, ҮТС, Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер

Боловсрол

2009 он – ШУТИС, Хүнс биотехнологийн сургууль

2014 он -  ШУТИС, Хүнсний инженер биотехнологийн сургууль

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл