Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

СовдДэлгэрмаа

профессор

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биологийн ухааны доктор /Ph.D/, дэд профессор

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Үндсэн ажил:

2018 оноос ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын профессор

2014-2018 ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын эрхлэгч

2004-2014 онуудад ХИБС-ийн Биотехнологийн профессорын багийн дэд профессор

2002-2004 онуудад ХБТС-д Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Сонгуульт ажил:

2011 оноос ШУТИС-ийн дэргэдэх Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хорооны дарга

Боловсрол

1997-2000 он – ОХУ-ын Эрхүүгийн их сургуулийн аспирантур. Биологийн ухааны доктор (Ph.D)

1987-1993 он – ОХУ-ын Эрхүүгийн их сургуулийн биологийн факультет. Сурган хүмүүжүүлэх ухааны магистр.

1977-1987 он – Зөвлөлтийн 14-р дунд сургууль. Бүрэн дунд боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2012-2014 он – “Хүнсний үйлдвэрийн ашигтай бичил биетний сан” ШУ-ны төсөл /ШУТИС, ШУТСан/

2011-2014 он – “Монгол хонины ноосыг хими технологийн аргаар боловсруулж давуу шинж чанартай бүтээгдэхүүний технологи”  ШУТСангийн төсөл

2008-2011 он – “Биоцид”

2009 он – “Улаанбаатар хот орчмын бохирдлын индикатор хагийн биохимийн судалгаа” Олон улсын ARS байгууллагын төсөл

2004-2006 он- “Бодисын солилцоог дэмжих үйлчлэл бүхий цагаан идээний технологи, хөрөнгийн цэвэр өсгөвөрийн сан” ШУТСангийн төсөл

2002 он – “Эх гал” ШУ-ны төсөл