Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

батсүхэнхтуяа

профессор , Доктор (Sc.D)
профессор

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын профессор 

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Үндсэн ажил:

 • 2014 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС – ийн профессор
 • 2004 -2014 ШУТИС-ийн ХИБС-ийн тэргүүлэх профессор
 • 2001-2004 ТИС-ийн ХИБС, дэд профессор
 • 1998-2001 ТИС, ХТС-ийн Хүнсний технологийн тэнхимийн эрхлэгч
 • 1997-1998 ТИС, ХТС-ийн Хүнсний технологийн тэнхимийн ахлах багш
 • 1986-1997 ХүҮЭШЗТ Институтийн ЭША
 • 1982-1986 Улаанбаатарын Махконсервийн комбинат, мастер, технологич, үйлдвэрийн хэлтсийн дарга

Боловсрол

 • 2009 он ШУА-д Химийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)
 • 1996 он ШУА-д Химийн ухааны боловсролын доктор (Ph.D)
 • 1977–1982 Москва хотын Хэрэглээний биотехнологийн их сургууль, инженер-технологич
 • 1967 – 1977 Улаанбаатар хот, 1-р сургууль, Бүрэн дунд боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

 • 1986-1990: “Бэлчээрийн малын маханд нядалгааны дараа явагдах автолизийн процесс, махны амин ба тосны хүчлийн судалгаа” ШУТ төсөл
 • 1991–1995: “Бэлчээрийн малын махны чанар, боловсруулах технологи” ШУТ төсөл
 • 1999–2000: ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний технологи – Монголд” төсөл /Бельги, Голландын их сургуулиудтай хамтарсан/
 • 2002–2004: ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний сүлжээний чанар, аюулгүй байдал” төсөл /ХААИС, МУИС, Франц, Бельгийн их сургуулиудтай хамтарсан/
 • 2002-2004: “Бэлчээрийн малын махны өвөрмөц онцлог, боловсруулах технологи” ШУТ төсөл
 • 2005-2008 он: “Бэлчээрийн малын махны сувилахуй чанар” суурь судалгаа, ШУТ сан
 • 2007: “Хүнсний бүтээгдэхүүний экспертиз лабораторийн төсөл боловсруулах” /ХХААЯ-ны захиалгат ажил/
 • 2011 он: “Эрүүл хүнс” төсөл /ҮХГ-ын захиалгат төсөл/
 • 2011-2013 он: “Ямааны махны таваарлаг чанар, боловсруулах технологи” ШУТ төсөл
 • 2012 – 2014: “Дотор маханд суурилсан биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний технологи” ШУТ төсөл