Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

банзрагчмайзул

Салбарын эрхлэгч

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын эрхлэгч

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Үндсэн ажил:

 • 2018 оноос ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн сургууль, салбарын эрхлэгч
 • 2014-2018 ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн сургууль, ахлах багш
 • 2009 – 2014 ШУТИС, ХИБС, багш, ахлах багш
 • 2008 – 2009 ШУТИС, ХБТС, дадлагажигч багш,
 • 2006 - 2008 ШУТИС, Хүнс, Биотехнологийн сургууль, сургалтын мастер
 • 2002 – 2006 ТИС-д төслийн ЭША
 • 2001 - 2002 “ХҮНСТЕХ” корпораци, ЭША
 • 1999 - 2001 ТИС, ХТС, хичээлийн туслах ажилтан

Боловсрол

 • 2002 – 2009 ШУТИС, Хүнсний Инженер, Биотехнологийн сургууль, Боловсролын доктор (Ph.D)
 • 1999 – 2000 ШУТИС, Хүнсний Технологийн сургууль, Магистр
 • 1994 – 1999 ТИС, Хүнсний Технологийн сургууль, Мах, махан бүтээгдэхүүний технологи, Бакалавр
 • 1989 – 1994 ЗХУ, Краснодар хотын Техникийн коллеж, Хүнсний үйлдвэрийн цахилгааны техникч
 • 1979 – 1989 Улаанбаатар хот, 6-р сургууль, Бүрэн бус дунд боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

 • 2000 – 2002: “Малын мах, сүү зах зээлд” ШУТ-ийн төсөл,
 • 2002 – 2004: “Бэлчээрийн малын махны өвөрмөц онцлог”, ШУТИС, ШУТ-ийн төсөл
 • 2005 – 2006: “Бэлчээрийн малын махны үнэт чанар”, суурь судалгааны сэдэвт ажил
 • 2007 – 2008: “Бэлчээрийн малын махны сувилахуй чанар”, суурь судалгааны сэдэвт ажил
 • 2010 он: “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн”, ХХААХҮЯ-ны захиалгат гэрээт ажил
 • 2011 он: “Эрүүл хүнс”, ҮХГ-ын захиалгат төсөл