Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ШагдарНарантуяа

Ахлах багш , магистр

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын ахлах багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Үндсэн ажил:

 • 2004 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС – ийн ахлах багш
 • 1998-2004 ШУТИС-ийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албанд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн
 • 1995-1998 ТИС-ийн ХТС-д багш
 • 1992-1995 ТИС, МТФ-ийн Хүнсний технологийн тэнхимийн багш – судлаач
 • 1986-1995 ХүҮЭШЗТ Институтийн Хүнсний микробиологийн лабораторид лаборант, микробиологич, ЭША, ЭШАА

Боловсрол

 • 1997 оны 1 сар–1998 оны 8 сар Тайланд, Азийн Технологийн Институт, Биопроцессын инженерчлэлийн чиглэлээр, Магистр
 • 1981–1986 МУИС, Байгалийн Ухааны Факультет, Биологийн салбарыг биохимич мэргэжлээр, Бакалавр
 • 1971 – 1981 Улаанбаатар хот, 33-р сургууль, Бүрэн бус дунд боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

 • 1995–1996: Ардын эмнэлгийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Монгол хунчир” төсөл
 • 1999–2000: ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Оюутны үйлчилгээ” төсөл /Итали. Ирландын их сургуулиудтай хамтарсан/
 • 1999–2000: ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний технологи – Монголд” төсөл /Бельги, Голландын их сургуулиудтай хамтарсан/
 • 2000–2002: ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Номын сангийн үйлчилгээний “ТRAMAL” төсөл /Испани, Ирландын их сургуулиудтай хамтарсан/
 • 2002–2004: ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний сүлжээний чанар, аюулгүй байдал” төсөл /ХААИС, МУИС, Франц, Бельгийн их сургуулиудтай хамтарсан/
 • 2007 он: “Хүнсний бүтээгдэхүүний экспертиз лабораторийн төсөл боловсруулах” /ХХААЯ-ны захиалгат ажил/
 • 2011 он: “Эрүүл хүнс” төсөл /ҮХГ-ын захиалгат төсөл/
 • 2012 он: “Хүнсний экспертиз лабораторийн төсөл боловсруулах” /ХХААЯ, ШУТИС–ХИБС-ийн захиалгат ажил/