Г.СОЛОНГО

Доктор (Ph.D)

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Ахлах багш

gsolongo@must.edu.mn

СОЛОНГО
БОЛОВСРОЛ

Бакалавр - Нийтийн хоолны технологи инженер

Магистр - Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологич инженер

Доктор (Ph.D) - Хүнсний хими ба технологи

Судалгааны чиглэл
Судалгааны түлхүүр үг
Судалгааны ажлын талаар товч: