ОЮУТНЫ КЛУБ

Оюутнууд суралцаж байх хугацаандаа хичээлийн бус цагаар мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх, харилцан бие биеэсээ суралцах, уралдаан тэмцээнд баг болж хамтран оролцох, мэргэжлийн нэр хүндийг олон нийтэд сурталчлах, нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах хэрэгцээ байдаг. Энэхүү хэрэгцээг хангаж хамтран суралцах боломжийг бий болгох хэлбэр нь оюутнууд сайн дураараа нэгддэг оюутны клуб юм.

ҮТС-д мэргэжлийн чиглэлээр нэгдэн ажилладаг дараах оюутны 11 клуб байна.   

Салбар

Д/д

Оюутны клубын нэр

Холбогдох хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

БТШС

1

2

Арга билэг

NCN

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

Хоолзүй, шим судлал

 

 

ДС

3

4

5

6

7

Inspiration

WHIZZ

D ART

FINDE

FLAIR

Хувцасны дизайн

График дизайн

Хэвлэлийн график дизайн

Үйлдвэрлэлийн дизайн

Интерьер дизайн

 

ХҮТИС

8

9

10

Smart textile

Eco wool

Зохион бүтээгч залуус

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

ХИС

11

Зөв зохистой хооллолт

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи