СУДАЛГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн судалгааны тэргүүлэх чиглэл:

“УЛАМЖЛАЛТ ТЕХНОЛОГИ, ТОГТВОРТОЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН СУДАЛГАА, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ”

Салбаруудын судалгааны тэргүүлэх чиглэл:

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар :

1. Шинэ материалын судалгаа, хөгжүүлэлт

2. Уламжлалт бүтээгдэхүүн, технологи хөгжүүлэлт

3. Виртуаль загварчлал, ухаалаг бүтээгдэхүүн ба үйлдвэрлэл хөгжүүлэлт

4. Тогтвортой үйлдвэрлэлийн судалгаа, хөгжүүлэлт

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар: 

  1. Хүнсний сүлжээний аюулгүй байдлын судалгаа  
  2. Бичил организмын өсгөврийн сан, генетик нөөцийн судалгаа  
  3. Ногоон үйлдвэрлэл, хүнсний шинэ бүтээгдэхүүний хими, технологийн судалгаа, хөгжүүлэлт
  4. Хүн амын хоол, шим тэжээлийн судалгаа

Хүнсний инженерчлэлийн салбар:

  1. Уламжлалт технологи хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх шинжлэх ухааны үндэслэл
  2. Хүнсний шинэ материалын судалгаа, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
  3. Хүнс, хоол үйлдвэрлэлийн хаягдал боловсруулах технологийн судалгаа
  4. Хүнс үйлдвэрлэлийн процессын оновчлол, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
  5. Хүнсний дэвшилтэт технологид тулгуурласан тоног төхөөрөмжийн зохион бүтээлт, автоматжуулалт

Дизайны салбар: 

Монгол урлахуйн уламжлал, ээлтэй дизайны хөгжүүлэлтийн судалгаа