ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР
Салбарын нэр Индекс Докторын хөтөлбөрийн нэр
Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар 1 F072101 Хүнс судлал
Дизайны салбар 2 F021201 Дизайн, урлаг судлал
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар 3 F072201 Материал судлал, инженерчлэл
4 F072301 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи,загвар зохион бүтээлт
5 F072302 Арьсны боловсруулалтын технологи
6 F072304 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
7 F082101 Ой судлал
8 F071509 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж
Хүнсний инженерчлэлийн салбар 9 F072104 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
10 F072105 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
11 F071508 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж
    11