САНХҮҮ, БАЙР АШИГЛАЛТ

САНХҮҮ, БАЙР АШИГЛАЛТЫГ САНХҮҮГИЙН АЛБА БОЛОН АЖ АХУЙН АЛБА ХАРИУЦАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.