ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ҮТС-ийн 4 салбар бакалаврын түвшинд 19 хөтөлбөр, магистрын түвшинд 19, докторын түвшинд 11 хөтөлбөрөөр сургалт явуулж дизайны болон хүнс, хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарт ажиллах хүний нөөцийг бэлтгэн гаргаж байна.