С.ДЭЛГЭРМАА

Доктор (Ph.D)

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Профессор

delgermaa_s@must.edu.mn

ДЭЛГЭРМАА
БОЛОВСРОЛ

Магистр - Сурган хүмүүжүүлэх ухаан

Магистр - Хууль зүйн ухааны магистр

Доктор (Ph.D) - Микробиологи, экологи

Судалгааны чиглэл Ашигтай бичил биетний судалгаа, Сүүнхүчлийн бактери, Ойн хортон шавж устгах биобэлдмэл
Судалгааны түлхүүр үг Бичил биетэн, микробиос, талст үүсгэгч бактери
Судалгааны ажлын талаар товч: Исгэлэн сүүн бүтээгдэхүүнээс сүүнхүчлийн бактери, лактоза задлагч дрожжийг ялган судалсан. Монголын ойн ценозоос талст үүсгэгч бактерийн омгуудыг ялган авч, микробиологийн судалгааг явуулж, хортон шавж устгах биобэлдмэлийн продуцент омог болгон ашиглах судалгааг явуулж байна.