Б.ЛХАГВАСҮРЭН

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Сургалтын мастер

lhagvaa_0904@yahoo.com

ЛХАГВАСҮРЭН
БОЛОВСРОЛ

Бакалавр - Хүнсний биотехнологи

Магистр - Хүнсний эрүүл ахуй шим тэжээл судлал

Судалгааны чиглэл
Судалгааны түлхүүр үг
Судалгааны ажлын талаар товч: