Н.СУГАР

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Багш

n_sugar@must.edu.mn

СУГАР
БОЛОВСРОЛ

Бакалавр - Хоолзүйч

Магистр - Хоолзүйч

Судалгааны чиглэл
Судалгааны түлхүүр үг
Судалгааны ажлын талаар товч: