Б.МАЙЗУЛ

Магистр

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Салбарын эрхлэгч

maizul_b@must.edu.mn

МАЙЗУЛ
БОЛОВСРОЛ

Дипломын - Хүнсний үйлдвэрийн цахилгааны техникч

Бакалавр - Мах, махан бүтээгдэхүүний технологи

Магистр - Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Доктор (Ph.D) - ХҮнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

Судалгааны чиглэл Бэлчээрийн малын мах, дотор махны шимт чанарын судалгаа; цул, салслаг дотор махыг боловсруулах технологийн судалгаа
Судалгааны түлхүүр үг Бэлчээрийн малын мах, дотор мах, дотор махны эрүүл мэндийг дэмжих үйлдэл
Судалгааны ажлын талаар товч: