Д.ДӨЛГӨӨН

Доктор (Ph.D)

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Ахлах багш

dulguun_d@must.edu.mn

ДӨЛГӨӨН
БОЛОВСРОЛ

Бакалавр - Молекур биологич Битехнологич

Магистр - Молекул биологи

Доктор (Ph.D) - Молекул биологи, биотехнологи

Судалгааны чиглэл
Судалгааны түлхүүр үг
Судалгааны ажлын талаар товч: