Ц.ЗУУННАСТ

Доктор (Ph.D)

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Ахлах багш

mzuun@must.edu.mn

ЗУУННАСТ
БОЛОВСРОЛ

Бакалавр - Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи

Магистр - Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи

Доктор (Ph.D) - Шим тэжээл

Судалгааны чиглэл
Судалгааны түлхүүр үг dietary acculturation, nutrition epidemiology, clinic nutrition
Судалгааны ажлын талаар товч: