Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлийн онцлог, үүрэг хариуцлагыг таниулах лекц, ярилцлага
Nyamaa-Odser

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлийн 1-р дамжааны оюутнуудад шинжлэх ухааны доктор, профессор Ц.Батсүх,  доктор, дэд профессор Б.Дэлгэрмаа, "АПУ" компаний технологич Б.Аминаа нар хүнс үйлдвэрлэлийн технологич мэргэжлийн онцлог, үүрэг хариуцлага, орчин үеийн хүнс үйлдвэрлэлийн технологийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн талаар лекц ярилцлагыг зохион байгуулав.