ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.
Nyamaa-Odser

Хүнсний инженерчлэлийн салбар Жүр-Үр ХХК-ийн захиалгаар оюутнуудыг цагийн болон байнгын ажилд зуучлах зорилгоор ажил олгогчийн өдөрлөг зохион байгуулав. Тус өдөрлөгт Хүнсний инженерчлэлийн салбар болон Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын оюутнууд хамрагдав.