МэдээМэдээлэл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ҮТС-ИЙН 4 ДҮГЭЭР БАЙРАНД ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ

2018.03.28 00:00:00

Зорилго:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”,  “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд сургуулийн багш, ажилчид, оюутнуудад гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлагыг эзэмшүүлэхэд оршино.

Дуут дохио (сирень) 1 минутын хугацаатайгаар 1 удаа дуугарахад ҮТС-ийн 4 дүгээр байрны штабын бүрэлдэхүүн ШУТИС-ийн байранд цугларна.

Дуут дохио (сирень)  2 минутын хугацаатайгаар 2 удаа дуугарахад ШУТИС-ийн мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн томилгоот техник, багаж хэрэгсэлтэйгээр ________________________ заасан газарт цугларна.

Дуут дохио (сирень) 3 минутын хугацаатайгаар 3 удаа дуугарахад байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчид томилгоожуулсан аюулгүй талбайд гарна. Энэ үед дараах зарчмыг мөрдөнө. Үүнд:

Дуут дохио (сирень) 1 минутын хугацаатайгаар 1 удаа дуугарахад:

  • Барилга дотор байгаа үед өрөөний аюулгүй байрлалыг эзэлж өөрийгөө хамгаалах аргад суралцах: “Суу-нуугд-Хүлээ” зарчмыг хүн бүрт ойлгуулах

Дуут дохио (сирень)  2 минутын хугацаатайгаар 2 удаа дуугарахад:

  • Эхний доргио буюу хонх дуугарах мөчид газар хөдлөлтөнд өртсөн барилга объектоос гарч аюулгүй талбайд байрших мэдлэг дадлагыг эзэмшүүлнэ. Аюулгүй талбайд гарах үед: ”Гүйхгүй-Ярихгүй-Түлхэхгүй-Буцахгүй” зарчмыг хүн бүрт ойлгуулах

Дуут дохио (сирень) 3 минутын хугацаатайгаар 3 удаа дуугарахад: байгууллагын нийт ажилтан албан хаагч, багш, оюутнууд томилгоожуулсан аюулгүй талбайд гарна.

 Аюулгүй талбайд бүртгэх: Багш нар оюутнуудыг анги бүлгээр нь бүртгэх ажиллагаа явуулах дадлага эзэмшүүлэх /Салбарын эрхлэгч нар/

 

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутнууд хичээлийн 1-р байр, Т байр, хичээлийн 4-р байрны гадна талбайн хог хаягдал, шарлаж унасан навч зэргийг цэвэрлэв.  Хичээлийн 1-р байр: Хүнсний инженерчлэлийн салбарын эрхлэгчийн туслах Б.Насанжаргал, сургалтын мастер Б.Буянзаяа нарын удирдлаган дор 19 оюутан    Хичээлийн Т байр: Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер Б.Нандин-Эрдэни...

Их уншсан мэдээ

``БИОТЕХНОЛОГИ-БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2016`` оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016.03.12

Биотехнологи, микробиологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дадлагажуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онол, практикийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор...

ХИС-ын 2-р курсын оюутнууд хүнсний үйлдвэрүүдээр аяллаа.

2016.09.23

ХИС-ын 2-р курсын оюутнууд "Тэсо" ХХК, "АПУ" ХК-ний пивоны үйлдвэр, "АПУ" ХК-ийн Сүүний үйлдвэрүүдтэй танилцлаа. Үйлдвэрүүд оюутнуудад амталгаа, бэлэг, үйлдвэрээс зохион байгуулж буй тэмцээний урилга ...