МэдээМэдээлэл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ҮТС-ИЙН 4 ДҮГЭЭР БАЙРАНД ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ

2018.03.28 00:00:00

Зорилго:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”,  “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд сургуулийн багш, ажилчид, оюутнуудад гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлагыг эзэмшүүлэхэд оршино.

Дуут дохио (сирень) 1 минутын хугацаатайгаар 1 удаа дуугарахад ҮТС-ийн 4 дүгээр байрны штабын бүрэлдэхүүн ШУТИС-ийн байранд цугларна.

Дуут дохио (сирень)  2 минутын хугацаатайгаар 2 удаа дуугарахад ШУТИС-ийн мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн томилгоот техник, багаж хэрэгсэлтэйгээр ________________________ заасан газарт цугларна.

Дуут дохио (сирень) 3 минутын хугацаатайгаар 3 удаа дуугарахад байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчид томилгоожуулсан аюулгүй талбайд гарна. Энэ үед дараах зарчмыг мөрдөнө. Үүнд:

Дуут дохио (сирень) 1 минутын хугацаатайгаар 1 удаа дуугарахад:

  • Барилга дотор байгаа үед өрөөний аюулгүй байрлалыг эзэлж өөрийгөө хамгаалах аргад суралцах: “Суу-нуугд-Хүлээ” зарчмыг хүн бүрт ойлгуулах

Дуут дохио (сирень)  2 минутын хугацаатайгаар 2 удаа дуугарахад:

  • Эхний доргио буюу хонх дуугарах мөчид газар хөдлөлтөнд өртсөн барилга объектоос гарч аюулгүй талбайд байрших мэдлэг дадлагыг эзэмшүүлнэ. Аюулгүй талбайд гарах үед: ”Гүйхгүй-Ярихгүй-Түлхэхгүй-Буцахгүй” зарчмыг хүн бүрт ойлгуулах

Дуут дохио (сирень) 3 минутын хугацаатайгаар 3 удаа дуугарахад: байгууллагын нийт ажилтан албан хаагч, багш, оюутнууд томилгоожуулсан аюулгүй талбайд гарна.

 Аюулгүй талбайд бүртгэх: Багш нар оюутнуудыг анги бүлгээр нь бүртгэх ажиллагаа явуулах дадлага эзэмшүүлэх /Салбарын эрхлэгч нар/

 

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутнууд хичээлийн 1-р байр, Т байр, хичээлийн 4-р байрны гадна талбайн хог хаягдал, шарлаж унасан навч зэргийг цэвэрлэв.  Хичээлийн 1-р байр: Хүнсний инженерчлэлийн салбарын эрхлэгчийн туслах Б.Насанжаргал, сургалтын мастер Б.Буянзаяа нарын удирдлаган дор 19 оюутан    Хичээлийн Т байр: Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер Б.Нандин-Эрдэни...

Их уншсан мэдээ

``БИОТЕХНОЛОГИ-БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2016`` оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016.03.12

Биотехнологи, микробиологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дадлагажуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онол, практикийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор...