МэдээМэдээлэл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БЗС-ийн сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжаар суралцах, ШУТИС-д шинээр элссэн оюутны анхааралд

2020.08.21 00:00:00

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2014 оны 71 дүгээр тогтоолын дагуу:

 • 4.1.1.  Бүтэн өнчин суралцагч
 • 4.1.2. Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч, эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын суралцагч
 • 4.1.3. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • 4.1.4. Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэн
 • 4.1.6. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн
 • 4.1.8. Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч зэрэг   заалтуудын  аль нэгээр өдрийн ангид суралцагч бол БЗС-аас  буцалтгүй тусламж  олгоно.

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжаар сурах ШУТИС-ийн оюутны  бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1. Бүтэн өнчин суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Эцэг, эх нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар (50 хувиас багагүй хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувьтай байх, 2020 оны 8 дугаар сараас  хойш, хүчинтэй хугацаатай байх )
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

3. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:

 1. Эцэг, эх, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Эцэг, эхийн “хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар  (Эцэг, эхийн хоёрын нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь 50-иас  багагүй байх, хугацаа нь 2020 оны 8 дугаар сараас хойш байх)
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл  /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

4. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагч:

 1. Суралцагчийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар (Хөдөлмөрийн чадварын бүрэн алдалт буюу 70 хувиас багагүй байх, хугацаа нь 2020 оны 8 дугаар сараас хойш байх)
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

5. Нэг өрхийн гурван суралцагчийн нэг:

 1. Гурван суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Гурван суралцагчийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Гурван суралцагчийн суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолтууд
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

6. Цаатан өрхийн  суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт /Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын 2 дугаар багийн баруун, зүүн тайгад цаа маллан амьдарч буй тухай/
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

Шинээр, 1 дүгээр курст элсэгч нь буцалтгүй тусламжийн дээрх  материалыг гаргацтай, тод, албан бичгийн шаардлага хангасан байдлаар бэлтгэн, 8 дугаар сарын 11-нээс 24-ний өдрийг  хүртэл, А4 хэмжээтэй дугтуйд хийн, шуудангаар дараах хаягаар (Дугтуйн гадна талд “Буцалтгүй тусламжийн материал” гэж бичнэ) явуулна уу.

8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс 14191 Ш/х: 46/520 Утас: (976)-11-324590

Хүлээн авагч: ШУТИС. СХБА. 2-18   

Жич: Улаанбаатар хотод байгаа шинээр элсэгч нь ШУТИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 1 дүгээр давхарт байрлах хайрцагт буцалтгүй тусламж хүссэн дугтуйтай материалаа (дээрх хаягийг бичин)  8 сарын 11-нээс 24-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хийж болно. Дугтуйн гадна талд “Буцалтгүй тусламжийн материал” гэж бичнэ.

Тайлбар:

 • БЗС-ийн сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжаар намрын улиралд 12, хаврын улиралд 18 кредитийн төлбөрийн санхүүжилт БЗС-аас ордог ба  сонгох кредитийн зөрүүг оюутан хувиараа урьдчилан төлнө. 
 • БЗС-ийн сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжид хамрагдсан, эсэх талаар эцсийн шийдвэрийг 2020 оны 9-10 дугаар сард БЗС-д материалаа шалгуулан, хяналтын тоонд багтаан санхүүжилтийн тооцоог баталгаажуулсны дараагаар гаргана.

Анхааруулга:

Шинээр элсэгч оюутан www.must.edu.mn эсвэл www.elselt.edu.mn  хаягаар орж анкетаа бөглөж, цахим гэрээ байгуулж, оюутны кодоо авч, бүртгүүлсний дараагаар БЗС-ийн буцалтгүй тусламжийн материалаа өгөх шаардлагатай.

ШУТИС. 2 дугаар хичээлийн байр. СХБА. 2-18

Утас: 324590-2206

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль (ҮТС) болон БНСУ-ын “WITH” Төрийн Бус Байгууллага болон Шим Тэжээл Судлалын Төв (ШТСТ) хамтран “Хоолзүйчийн мэргэжил дээшлүүлэх 6 дахь удаагийн эрчимжүүлсэн сургалтыг Nutrition Care Process” сэдвийн хүрээнд 2017 оны 10-р сарын 5-нд зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтын зорилго нь олон улсын шим тэжээлийн үйлчилгээний системийн тухай хоолзүйчдэд мэдлэг олгох, мэргэжлээ дээшлүүлэх болон хоорондоо туршлага солилцох юм. Сургалтанд ур...

Их уншсан мэдээ

``БИОТЕХНОЛОГИ-БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2016`` оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016.03.12

Биотехнологи, микробиологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дадлагажуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онол, практикийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор...

“D ART – ХАВАР - 2016” ӨДӨРЛӨГ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО

2016.04.03

ҮТС-ийн дизайны салбарын багш нараас эрхлэн гаргадаг “D Art”  сэтгүүлийн редакциас дизайны салбарын оюутнуудад зориулж “D Art хавар -  2016” ...

ХИС-ын 2-р курсын оюутнууд хүнсний үйлдвэрүүдээр аяллаа.

2016.09.23

ХИС-ын 2-р курсын оюутнууд "Тэсо" ХХК, "АПУ" ХК-ний пивоны үйлдвэр, "АПУ" ХК-ийн Сүүний үйлдвэрүүдтэй танилцлаа. Үйлдвэрүүд оюутнуудад амталгаа, бэлэг, үйлдвэрээс зохион байгуулж буй тэмцээний урилга ...