ШУТИС – 2023 Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуулийн багш, ажилтны спортын тэмцээнд амжилттай оролцлоо.
Nyamaa-Odser

2023.01.09-2023.01.20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 6 төрөлт спортын тэмцээнд ҮТС-ийн багш, ажилтнууд амжилттай оролцсон. ҮТС-ийн захиргаа, аж ахуй, БШТС, ДС, ХИС, ХҮТИС салбар, ХҮСХХүрээлэн, ОМССХүрээлэн, Мийл пласын багш, ажилтнуудтай өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр тэмцээнд оролцсон.

1. Шатрын ганцаарчилсан төрөлд ХИС-ын сургалтын мастер Л.Энхцэцэг 4-р байр

2. Волейболын эрэгтэй тамирчид зоноос 2-р гарсан

3. Сагсны эмэгтэй баг зоноос 2-р гарсан

4. Биллиардын төрөлд ХҮТИС-ын ахлах багш Д.Пүрэвмагнай хагас шигшээд шалгарсан амжилтуудыг үзүүллээ.