"БИОТЕХНОЛОГИ БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2023" сэдэвт цахим бүтээлийн уралдаан
enkhjargal

 

"БИОТЕХНОЛОГИ БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2023" сэдэвт цахим бүтээлийн уралдааны удирдамж