ПРОФЕССОРЫН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Nyamaa-Odser

ПРОФЕССОРЫН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын профессор, доктор /Ph.D/ С.Дэлгэрмаа, дэд профессор, доктор /Ph.D/ Х.Мөнхзаяа, ахлах багш, доктор /Ph.D/ Д.Соёл нар 2024 оны 05-р сарын 01-ний өдөр 1-306 тоотод “Экологийн асуудал - Биотехнологи” сэдэвт профессорын семинарыг Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, Биотехнологи, Микробиологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын дунд зохион байгууллаа. Энэхүү семинараар тус салбар дээр хийж гүйцэтгэж буй судалгааны ажлуудыг дэлгэрэнгүй танилцуулж, оюутнуудад цаашид судалгааны ажлын сэдэв сонгох, дипломны ажил хийж гүйцэтгэхэд анхаарах зүйлүүдийг танилцуулж, асуулт хариулт өрнүүлсэн болно.

                                                        Семинарын явц

ҮР ДҮН: Профессорын семинарын үр дүнд оюутнууд цаашид хийх судалгааны сэдвийг сонгох, хийж буй судалгаанд хэрхэн оролцох талаар сайн ойлгож, сонирхлын дагуу цаашид төгсөлтийн ажлын сэдвээ сонгох боломжтой болсон.

 

 

БИОТЕХНОЛОГИ, ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН САЛБАР