Мэргэжлээ танилцууллаа
Nyamaa-Odser

2024 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр Корпорейт зочид буудлын Их танхимд “Youth Career Development Program” төсөл, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Нийслэлийн боловсролын газар, “Girls council” байгууллагууд хамтран “дээд боловсролын тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэл”, “дээд боловсролын эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл”-үүдийг сурталчлах үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн Технологийн сургуулийн “Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт”, “ “Биотехнологи”, “Хүнсний чанар аюулгүй байдал”, “Хоолзүй, шим судлал” хөтөлбөрүүд ерөнхий боловсролын 1200 орчим сурагчдад мэргэжлээ сурталчлан танилцууллаа.